Punainen Sessio

Klo 10.45 – 11.25

Valitse viidestä sessiosta sinua kiinnostavin.

Rinnakkaissessioiden tarkemmat kuvaukset

Sessiot:

  • Lounaisrannikon (LOURA) -alueen vesialan tutkimusyhteistyön kehittäminen (Latva)
  • Aurinkoenergialiiketoiminnan pullonkaulojen avaaminen systemaattisella valmennuksella ja TKI-ekosysteemin kehittämisellä (Karirinne, Heikkinen, Olenius, Lähde)
  • Opiskelijat järjestöjä auttamaan ja oppimaan (Myllymaa)
  • Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisen (Vaininen)
  • Lääkelaskennan massiivikurssi – havaintoja pilotoinneista (Ketamo)