Turkoosi Sessio

Klo 13.15 – 13.55

Valitse viidestä sessiosta sinua kiinnostavin.

Sessiot:

  • Ohjausosaamisen kehittyminen gerontologisessa hoitotyössä (Arvinen, Elo, Yli-Kovanen)
  • Vuorovaikutteinen innovointi – korkeakoulut teknologiatiedon tulkkeina (Laine, Leino, Katajisto)
  • Työkalut esteettömyyskartoittamisen tueksi (Törne & Tupala)
  • YHTEISÖLLISTÄ OPPIMISTA VERKOSSA Onko verkossa opiskeleva yksin / kehittää työyhteisöosaamista (Aili-tiimi)
  • Ovivirtaukset sairaaloiden eristystiloissa (Kalliomäki, Koskela, Saarinen, Sandberg)