Yhteistyökumppaneille

Tervetuloa

perinteiseen SAMK Summittiin, joka järjestetään nyt jo ensimmäisen kerran. Summit kokoaa tänä vuonna estradille sellaisia ammattikorkeakoulun tutkimuksen, opetuksen ja korkeakouluyrittäjyyden caseja, joilla on selkeää yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Summitissa korkeakoulujen, yritysten ja yhteisöjen asiantuntijat voivat jakaa näiden casejen synnyttämiä ajatuksia.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus on aina ollut kiinteä osa ammattikorkeakoulujen toimintaa. Ammattikorkeakoulujen päätehtävänä on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin perustuvaa korkeakouluopetusta sekä tehdä erityisesti oman alueensa elinkeinoelämää tukevaa ja uudistavaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on määritellyt SAMKin alueen innovaatioverkoston keskeiseksi toimijaksi, kansainvälistäjäksi ja yrittäjyyden edistäjäksi. Summit on yksi niistä foorumeista, joissa voimme arvioida, kuinka hyvin SAMK on tässä tehtävässä onnistunut.

SAMKin tutkintokoulutus rakentuu opetukselle, joka on nykyaikaista, monimuotoista ja oppijan vahvasti huomioivaa. SAMKin tutkimusryhmien tulokset levitetään nopeasti käytäntöön yrityksissä ja yhteisöissä. Myös akateemiseen näkyvyyteen on panostettu lisäämällä tieteellistä julkaisemista ja tutkijaksi pätevöitymistä. Esimerkkinä tänä vuonna Turun ammattikorkeakoulun kanssa perustettu Tohtorikiihdyttämö, joka tähtää korkeakouluissa syntyvän uuden käytännöllisen tiedon vaikutuksen kasvattamiseen ja tutkimustulosten sekä innovaatioiden käytön tehostamiseen ja kaupallistamiseen. Summitin esityksissä näkyy tutkimusryhmien ja opetuksen kehittämisen viimeisen kahden vuoden tulokset.

SAMK Summitissa kuullaan tänä vuonna 31 mielenkiintoista esitystä. Odotamme paikalle kolmeasataa kuulijaa. Summit onnistuu, kun näemme sinut, hyvä yhteistyökumppanimme, keskustelemassa yhteisistä tulevaisuuden suunnitelmista esitysten aikana ja esitysten tauoilla.
Tutustu esitysten tiivistelmiin ja aikatauluun ja poikkea paikanpäälle.

Nähdään SAMK Summitissa.
Cimmo Nurmi, vararehtori